Selg privat

Ring 21 60 90 90 For mer informasjon om hvordan du kan selge privat.

Vilkår

 • Det er ingen angrerett ved bestilling av SelgPrivat.no sine tjenester, da tjenestene og/eller produktene hverken har gjenbruksverdi eller vil kunne selges en senere kunde.
 • Det er ingen «salgsgaranti» ved å benytte SelgPrivat.no´s tjenester.  Det er derfor heller ingen refusjon dersom du som selger ikke skulle få solgt eiendommen.
 • SelgPrivat.no sine boligsalgspakker inkluderer 6 mnd. kontinuerlig annonsering på www.finn.no. Dvs. at om annonsen settes på pause, løper fortsatt perioden. Dersom boligen ikke skulle selges i løpet av perioden kan kunde fornye annonseringen i ytterlige 6 mnd. mot ett tilegg på kr. 6900,- inkludert mva. Bestilling av ny annonsering må skje senest tre uker etter den opprinnelige annonsens utløp.
 • Boligsalgsrapport/Takst har en gyldighet på 6 mnd. Det samme gjelder selgers egenerklæring. Dersom boligen ikke skulle selges før disse utløper er det kundes ansvar å besørge/bekoste nye.
 • SelgPrivat.no tilbyr ikke eieskifteforsikring eller boligkjøperforsikring
 • Normalt vil SelgPrivat.no sine fotografer lage underlag for planskisse. Der vi ikke har anledning til dette, må kunde selv skaffe underlaget for at vi skal kunne levere planskissene.
 • SelgPrivat.no/Bekkelaget Eiendomsforvaltning AS forbeholder seg retten til å avvise oppdrag uten begrunnelse. Oppdrag som er bestillt/betalt men som blir avvist, blir refundert.
 • Hverken SelgPrivat.no eller Bekkelaget Eiendomsforvaltning AS oppererer  som eiendomsmegler, og har kun som formål å bistå selger i salgsprosessen.
 • Materiell produsert ifbm. kundens boligsalg er kundens eiendom.  SelgPrivat.no forbeholder seg i midlertid retten til å benytte dette materiellet ifbm. markedsføring, pressemeldinger etc.  Likeledes forbeholder SelgPrivat.no seg retten til å benytte kunders suksess-historier i samme henseende.
 • Oppgjør mellom selger og kjøper er SelgPrivat uvedkommende. Oppgjøret foretas av Din Megler AS v/advokat Jan Benj. Rødner, org.nr. 935323479. Dersom kunden ønsker dette alternativet, må han/hun signere en egen oppdragsavtale med Din Megler AS, selv om kostnaden ved oppgjøret er dekket ved betalingen til SelgPrivat.no
 • Selv om SelgPrivat.no bistår ifbm. innhenting av opplysninger og dokumentasjon som fremgår av salgsoppgaven, og eventuelt andre opplysninger og/eller dokumenter som er gitt ifbm. salgsprosessen, er selgprivat.stage.divint.no ikke ansvarlig for disse opplysningene eller dokumentene.  Kunde oppfordres derfor selv til å kontrollere gitte opplysninger og dokumenter i den grad de ansees å være av betydning. Kunde er selv ansvarlig for å beskrive eiendommen, dens adkomst, beliggenhet og beskaffenhet.
 • Ved salg av kontraktsposisjoner og hus efter bustadoppføringslova kommer det en ekstra kostnad på kr. 5.000,- inkl. mva.
 • Offentlige og/eller kommunale skatter, avgifter og gebyr er ikke inkludert i vår pakkepris.
 • Eventuelle gebyr til forretningsfører er ikke inkludert i vår pakkepris.  Ved salg av andelsleiligheter betales dette av boligens selger. Ved salg av andre typer leiligheter betales dette av boligens kjøper.